top of page

היתרים ומגבלות של חוקר פרטי

עודכן: 22 ביולי 2021

לפי חוק מדינת ישראל, כל חוקר פרטי או משרד חקירות פרטיות עובד תחת חוק חוקרים פרטיים.

חוק זה מאגד שלל חוקים ותקנות לשם הסדרת התחום תוך שמירה על החוק.

חוק חוקרים פרטיים מפרט בצורה מקיפה נושאים כגון:

  • מי יכול להיות חוקר פרטי

  • מי יכול לנהל משרד חקירות פרטיות

  • מה מותר ומה אסור במסגרות הפעילות בתחום החקירות הפרטיות


לדוגמא, בדיקת מכשירי איכון GPS ברכב הינה סוגיה מורכבת, וזאת מכיוון שחוקרים פרטיים כפופים לחוק חוקרים פרטיים, ובמקרה זה לחוק הפרטיות.

על אף שקיבלנו אישור מבעלי הרכב לבצע מעקב אלקטרוני אחריו, במידה ואדם אחר ינהג ברכב, לא נוכל לבצע את המעקב מכיוון שמתקיימת חדירה לפרטיות.

לכן, חשוב לדעת כי גם אדם אשר יקנה מכשיר איכון GPS ויתמינו ברכב שלו כאשר אחד מבני ביתו נוהג ללא ידיעתו כי ברכב מותקן המכשיר, מדובר בעבירה על החוק.


מה החוק כן מתיר?

ישנה אפשרות לבצע בדיקה למכשירי איכון GPS רק באישורו של בעל הרכב הרשום כאשר הוא נוהג בו.

דוגמא זו מתאימה לענייני אבטחה אישית, למשל, כאשר אדם מאויים על חייו ומבוצעת אבטחה אישית סמויה מטעמינו, כך שבכל רגע נתון לאתר את מיקומו ולפעול בהתאם.

כדי לא לעבור על החוק אנו בגיל חקירות נותנים סיוע ברור ומקיף, ומספקים יעוץ ע״י עורך-דין העובד בחברתינו.

אצלנו בגיל חקירות, כלל הפעילות נעשית בהתאם לחוק חוקרים פרטיים. לא תבוצע כל פעילות אשר אינה במסגרת החוק.

214 צפיות

Comments


bottom of page