top of page
in fields crop.jpg

חקירות מסחריות

מיום הקמת גיל חקירות לפני למעלה מ-35 שנים, פעלנו לצד החברות והארגונים הגדולים בארץ.

פעילותינו אצל כל לקוח נתפרת לפי מידותיו, זאת לאחר ניתוח מעמיק על מצב החברה, צרכיה ורצונותיה.

 

במהלך השנים ביצענו עשרות אלפי שעות פעילות בתחומי החקירות והמעקבים, כתיבת נהלי אבטחה, מניעת גניבות וניהול אבטחה לחברות וארגונים שונים להם אנו מספקים את שירותנו. ניסיון זה מקנה לנו ראיה רחבה על התחום ומאפשרת לכם להיעזר בנקודת המבט הייחודית והמקצועית שלנו.

 

בנוסף, חברתינו גיל חקירות, בעלת ניסיון רב בביצוע של מאות סקרי הונאה.

ניסיון זה הביא אותנו ליצירת רשת נרחבת של קשרים עם רואי החשבון מהטובים בתחום הביקורת החקירתית. ביקורת זו כוללת בדיקות הונאה בספרי החברה ורישום כוזב במסמכי תאגיד. רואה החשבון מבצע מעת לעת סקר הונאה בספרי החברה, זאת על מנת לחשוף את חולשות החברה ובעקבות כך להביא לחיזוק מערך האבטחה הכולל. השילוב של עבודת שטח עם הביקורת החקירתית מביא לתוצאות אפקטיביות ומקיפות.

bottom of page