top of page
in fields crop.jpg

חקירות סייבר

עם התפתחות הטכנולוגיה ומעבר לשמירת מידע באופן דיגיטלי במערכות מחשוב, אנו חשופים יותר מתמיד לנסיונות השתלטות של גורמים חיצוניים, מתחרים והאקרים, המנסים להגיע למידע רגיש המצוי במערכות החברה ובעלי פוטנציאל לגרום לנזקים בלתי הפיכים.

 

בגיל חקירות אנו מבצעים את החקירה על ידי בדיקת מערכות המחשוב של הארגון דרך השרת המרכזי והשלוחות הקיימות. מטרתינו היא למצוא היכן בוצעה חדירה ולנסות למנוע בעתיד אפשרויות של השתלטות חיצונית, זאת באמצעות המלצה והתקנה של מערכות מיוחדות. מומחי גיל חקירות המבצעים את הבדיקות הם יוצאי יחידות מודיעין מובחרות אשר עיסוקם היה בחשיפת גורמים עוינים ברשת.

bottom of page