top of page
in fields crop.jpg

בדיקות האזנה

התקופה המודרנית הביאה לעלייה משמעותית בשימוש בטלפונים, ולכן עולה צורך מוגבר בבדיקות האזנה למערכות טלפוניות. בגיל חקירות אנו מבצעים בדיקות האזנה למערכות טלפונים קוויים כגון בזק והוט, וכן לטלפונים סלולריים מכל סוג.

 

אנו מבצעים בדיקות האזנה בחדרים (בדיקות נפחיות) ובדיקות לחשיפת מערכות צילום סמויות העובדות בכל השיטות. כמו כן, משרדנו מספק בדיקות האזנה ברכבים וחשיפת מערכות GPS המותקנות באופן בלתי-חוקי.

bottom of page