top of page

הליך קבלת רישיון לחקירות פרטיות

עודכן: 22 ביולי 2021

מקצוע החקירות הפרטיות הינו מקצוע סטטוטורי (בכפוף לחוק) אשר מוכר על-ידי משרד המשפטים ומנפיק תעודת חוקר פרטי לעומדים בקריטריונים.


הקריטריונים הם:

  1. כל אדם אשר מלאו לו 21 שנים יכול לקבל רישיון חוקר פרטי במידה וצבר ניסיון של 3 שנים בעבודה כחוקר ביחידות צה״ליות משטריות או יחידות משפטיות.

  2. על מנת לקבל רישיון חוקר פרטי, על אדם שלא עבד או שירת כחוקר במערכות המדינה, יהיה חייב להתמחות תחת בעל רישיון של משרד חקירות במשך 3 שנים.

  3. לאחר 3 שנים של התאמנות או עבודה כחוקר במערכת, יש לעבור מבחן באתיקה מקצועית וחוקי המדינה. במידה ועבר המועמד את המבחן יונפק לו רישיון ע״י משרד המשפטים ויוכל לעסוק כחוקר פרטי במשרד חקירות.

  4. חוקר פרטי לאחר קבלת הרישיון חייב לעבוד כ5 שנים ולהיות מעל גיל 28 על מנת לבקש ממשרד המשפטים קבלת רישיון לניהול משרד חקירות.

  5. אין לאדם הרשאה לפתוח משרד חקירות או לשמש כחוקר פרטי ללא רישיון ממשרד המשפטים. כמו כן, לא יוכל אדם שאינו בעל רישיון חוקר פרטי או בעל משרד להיות שותף לרווחי משרד החקירות.

  6. חוקר פרטי בעל רישיון למשרד חקירות יכול לאמן ולחנוך תחת חסותו 2 מתאמנים בלבד בעת ובעונה אחת לאורך תקופה של 3 שנים עם מינימום של 130 שעות עבודה חודשיות עד מעבר מבחן משרד המשפטים וקבלת הרישיון.

גיל חקירות במהלך 38 שנות ניסיון בתחום החקירות הפרטיות, אימנה וחנכה עשרות חוקרים פרטיים אשר עבדו בחברה, והיום הם בעלי משרדים וחוקרים פרטיים.

חוקרים אשר התמחו בגיל חקירות, לאחר קבלת הרישיון, נשארו כחלק אורגני ממצבת כח האדם של החברה ועובדים עשרות שנים בחברתנו. שיטה זו מביאה לרמת מקצועיות, אמינות וסודיות טוטאלית.


259 צפיות

Comments


bottom of page